Jak odprowadzić skropliny z klimatyzacji

//Jak odprowadzić skropliny z klimatyzacji

Jak odprowadzić skropliny z klimatyzacji

Skropliny są nieodłącznym efektem pracy klimatyzacji. Są one rezultatem wykraplania się wody podczas chłodzenia powietrza. Ilość skroplin uzależniona jest od wilgotności i temperatury powietrza w pomieszczeniu. Gdzie zbierają się skropliny i jak powinno wyglądać odprowadzenie skroplin z klimatyzacji?

Gdzie skrapla się woda z klimatyzacji?

Jedną z funkcji każdej klimatyzacji jest obniżanie wilgotności powietrza. Powietrze atmosferyczne pobierane na zewnątrz budynku zazwyczaj ma wyższą zawartość wody niż 40 – 60 %, która uznawana jest za najbardziej odpowiednią dla zdrowia człowieka. Aby uzyskać optymalne warunki w pomieszczeniu pod względem zawartości pary wodnej, klimatyzowane powietrze musi przejść proces odwadniania/ osuszania, który realizowany jest w jednostce wewnętrznej układu klimatyzacji. Za tę funkcję odpowiada parownik. 

Jak przebiega proces odwadniania klimatyzowanego powietrza w procesie chłodzenia? W jednostce wewnętrznej — na przykład w klimatyzatorze ściennym — ciepłe powietrze z zewnątrz przechodzi przez parownik, który de facto jest wymiennikiem ciepła. Składa się on z rurek, przez które przepływa czynnik chłodniczy. Gdy ciepłe powietrze z zewnątrz budynku przechodzi przez parownik, energia cieplna pobierana jest przez czynnik chłodniczy, po czym chłodne powietrze dystrybuowane jest do pomieszczenia, obniżając w nim temperaturę. Jednym z efektów tej wymiany ciepła jest kondensacja pary wodnej na parowniku, czyli skraplanie się nadmiaru wody znajdującej się w powietrzu zewnętrznym. System odprowadzania skroplin polega na wprowadzeniu wykroplonej wody do rurki odpływowej lub zbiornika na wodę skondensowaną, która znajduje się wewnątrz lub na zewnątrz jednostki klimatyzacji.

Skropliny z klimatyzacji — co z nimi zrobić?

Co zrobić z wodą, która skropiła się w jednostce wewnętrznej? Ciecz początkowo zbierana jest na tacy ociekowej, która znajduje się bezpośrednio pod parownikiem. Aby klimatyzator nie przeciekał, należy odpowiednio zaprojektować odprowadzanie skroplin. System ten może skorzystać z dwóch metod odprowadzania skroplin. Przy montażu klimatyzacji można zastosować odprowadzenie skroplin do zbiornika na zewnątrz budynku. Drugą metodą jest odprowadzenie wody do instalacji kanalizacyjnej

Niewątpliwie najpopularniejsza i najwygodniejsza metoda odprowadzenia skroplin z klimatyzacji polega na podłączeniu instalacji skroplin do kanalizacji. W ten sposób wykroplona woda jest w sposób ciągły odprowadzana z systemu, a cały proces nie wymaga ingerencji człowieka. Kluczowe jest jedynie odpowiednie zaprojektowanie odpływu skroplin. Jednocześnie warto pamiętać o tym, aby w miejscu wpięcia odpływu skroplin do  istniejącego pionu kanalizacji zastosować syfon, który zabezpieczy przed przedostawaniem się nieprzyjemnych zapachów. W tym miejscu pojawia się pytanie, jaka rura do odprowadzania skroplin z klimatyzatora będzie najlepsza? W rozwiązaniach tych sprawdzą się wszelkie typy rur odpływowych wykonane np. z PCV czy różnych stopów metali. Ważne jest, aby rura odpływowa była prawidłowo zamocowana i ustawiona w taki sposób, aby umożliwić przepływ skroplin. Jeśli rura jest źle zamocowana lub ustawiona, może dojść do zablokowania odpływu skroplin, co z kolei może spowodować przelanie się skroplin.

Drugim sposobem na odprowadzenie skroplin z klimatyzacji jest zastosowanie zbiornika zewnętrznego, w którym będzie zbierać się skroplona woda. Rozwiązanie to jednak ma jedną wadę — trzeba pamiętać o regularnym opróżnianiu zbiornika. Czynność tę trzeba dość często powtarzać, ponieważ w gorące lato w powietrzu utrzymuje się dużo pary wodnej, co skutkuje wytwarzaniem dużej ilości skroplin. Co więcej, zbiorniki na skropliny z klimatyzacji montowane są na zewnątrz budynku, co w przypadku mieszkań w wielopiętrowych budynkach, szczególnie tych, które nie posiadają balkonu, staje się problematyczne. Ponadto, spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe nie zawsze chcą się zgadzać na montaż zbiornika z obawy przed jego stałym przepełnieniem i możliwością zalewania elewacji budynku. Jaki pojemnik na skropliny do klimatyzacji wybrać? Warto wybrać spory zbiornik na skropliny, bo latem w jedną godzinę klimatyzacja, przy wysokiej wilgotności powietrza, może wytworzyć nawet 1 litr skroplin. Zbiornik należy systematycznie opróżniać i utrzymywać w czystości. Pojemniki na skropliny z klimatyzacji są zwykle wyposażone w czujniki poziomu wody, które sygnalizują kiedy pojemnik jest pełny i wymaga opróżnienia. 

Zdarza się, że instalacja odprowadzania skroplin zbudowana jest w taki sposób, że płyną one bezpośrednio na grunt za pomocą rurki wystającej poza obręb budynku. Warto jednak pamiętać, że tak odprowadzane skropliny z klimatyzacji mogą spadać na ludzi czy obiekty, co może być powodem konfliktów. 

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatora często wymaga zastosowania pompki skroplin. Urządzenie to pomaga odprowadzić skropliny z klimatyzacji w instalacjach, które nie dają gwarancji grawitacyjnego odprowadzenia skroplin. Zastosowanie grawitacyjnego odprowadzania skroplin wymaga nachylenia rur względem płaszczyzny o co najmniej 1 – 2 stopnie na 1m bieżący. Warto dodać, że im większy będzie to spadek, tym łatwiejsze będzie odprowadzanie skroplin. Co więcej, w instalacjach rozległych, w których klimatyzatory znajdują się w dużej odległości od jednostki zewnętrznej, montaż pompki skroplin także będzie konieczny. 

Jak odprowadzić skropliny z klimatyzatora przenośnego?

Odprowadzać skropliny trzeba również z klimatyzatora przenośnego. Zazwyczaj skropliny w takich urządzeniach gromadzone są w zbiorniku na wodę, który zwykle znajduje się wewnątrz klimatyzatora. Pojemnik na skropliny z klimatyzacji należy regularnie opróżniać, aby zapobiec jego przepełnieniu. Zdarza się, że klimatyzatory przenośne są wyposażone w rurkę odpływową, która pozwala prawidłowo odprowadzać skropliny z klimatyzacji bezpośrednio na zewnątrz jednostki.

2023-04-26T15:22:45+02:00

Montaż klimatyzacji
Dowiedz się więcej

Serwis klimatyzacji
Dowiedz się więcej

Umów się na konsultacje
Skontaktuj się z nami

ZADZWOŃ