Przegląd pompy ciepła — na czym polega?

//Przegląd pompy ciepła — na czym polega?

Przegląd pompy ciepła — na czym polega?

Pompy ciepła stale zyskują na popularności. Urządzenia te, choć charakteryzują się wysoką niezawodnością, wymagają systematycznych przeglądów technicznych. Kiedy trzeba wykonać serwis pompy ciepła? Co obejmuje przegląd pompy ciepła? I ile kosztuje przegląd techniczny pompy ciepła? 

Ekologiczne pompy ciepła, dzięki swej energooszczędności i niskim kosztom eksploatacyjnym i komfortowi użytkowania, stały się niezwykle popularnym źródłem ciepła w polskich domach. W ostatnim czasie, wraz z drastycznym podniesieniem cen za paliwa grzewcze oraz popularnością fotowoltaiki, w coraz większej liczbie domów za ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej odpowiedzialna jest pompa ciepła. Warto dodać, ze w 2022 roku na montaż pompy ciepła zdecydowało się ponad 200 tys. osób. 

Pompy ciepła, jak wszystkie urządzenia mechaniczne, wymagają systematycznych przeglądów serwisowych. Pozwalają one na utrzymanie c w dobrym stanie technicznym, dzięki któremu urządzenie będzie funkcjonować bezawaryjnie i z wysoką wydajnością. 

Jak powinien wyglądać przegląd pompy ciepła? 

Przeglądy pomp ciepła powinny być wykonane przez serwisanta posiadającego uprawnienia f-gazowe. Najlepiej, jeśli posiadają oni certyfikat EUCERT wydawany zgodnie z Europejskim Systemem Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła. Co więcej, warto zlecić wykonanie przeglądu przedstawicielowi producenta lub firmie posiadającej jego autoryzację. 

Warto także pamiętać, że certyfikowany serwisant zawsze podczas serwisu pompy ciepła będzie korzystać z oryginalnych części zamiennych, które zostały dopuszczone przez producenta. Jest to istotne szczególnie w przypadku prac na obiegu chłodniczym pompy ciepła i układach elektrycznych zastosowanych w pompach ciepła

Na czym polega przegląd pompy ciepła? Z założenia serwis pompy ciepła skupia się przede wszystkim na ocenie efektywności pracy pompy. W ramach serwisu pomp ciepła sprawdza się, czy urządzenie nie pobiera zbyt dużo energii elektrycznej, czy praca jest zoptymalizowana pod względem maksymalnej efektywności pracy ogrzewania. Faktyczny zakres przeglądu zawarty jest zazwyczaj w protokole konserwacji pochodzącym od producenta. 

Zatem co obejmuje przegląd pompy ciepła? Wszystkie pompy ciepła działają w oparciu o tę samą zasadę pracy, stąd można wyszczególnić kilka działań, które zawsze są brane pod uwagę niezależnie od konkretnego modelu pompy ciepła i producenta urządzenia. W trakcie przeglądu technicznego pompy ciepła dokonuje się analizy częstości i długości pracy kompresora. Sprawdza się szczelność obiegu chłodniczego i wykonuje się kontrolę ciśnienia w układzie oraz dokonuje sprawdzenia stanu filtrów. Jednym z elementów poddawanych kontroli jest sprawdzenie zawilgocenia czynnika chłodniczego oraz stan wymiennika (w razie potrzeby wykonuje się jego czyszczenie). Serwis pompy ciepła powinien uwzględniać także kontrolę czujników i bezpieczników oraz sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa. Sprawdza się też ciśnienie w instalacji grzewczej, działanie przeponowych naczyń wzbiorczych.

Co więcej, serwisant sprawdza również historię zawierającą wpisy błędów zapisanych w regulatorze. To pozwala mu na stwierdzenie poprawności działania systemu grzewczego oraz na identyfikację ewentualnych źródeł pojawiających się problemów. Podsumowaniem przeglądu technicznego jest protokół, w którym serwisant wskazuje zdiagnozowane uszkodzenia, nieprawidłowości działania pompy ciepła oraz zakres prac koniecznych do przywrócenia pełnej sprawności urządzenia. Naprawa pomp ciepła wykonywana jest wtedy na podstawie zaleceń serwisowych. 

Warto pamiętać, że każdy przegląd pompy ciepła kończy się wpisem do karty gwarancyjnej urządzenia. Należy podkreślić, że wszystkie nieprawidłowości czy usterki powinny być wpisane do protokołu. Jednocześnie protokół ten powinien być przechowywany w pomieszczeniu, gdzie postawiona jest pompa, i udostępniany na życzenie odpowiednich władz czy komisji.  

Przegląd powietrznych pomp ciepła

Najpopularniejszym rodzajem pomp ciepła w Polsce są powietrzne pompy ciepła. Ich montaż w ostatnich latach stanowi ponad 90% wszystkich pomp ciepła stosowanych budynkach prywatnych, komercyjnych i publicznych. Urządzenia te są szczególnie narażone na wpływ takich czynników, jak niekorzystne warunki środowiska z powodu lokalizacji urządzenia na zewnątrz obiektu. Dlatego też podczas przeglądu pompy ciepła kluczowe jest czyszczenie parownika. Prace te pozwalają zachować wysoką sprawność pompy ciepła w zakresie niskiego zużycia prądu i wysokiej wydajności. Stąd jednym z ważniejszych czynności serwisowych jest czyszczenie parownika. Istotna jest także kontrola działania sprężarki, wentylatora, zaworu rozprężnego i zaworu czterodrogowego. W przypadku powietrznych pomp ciepła przeznaczonych do ogrzewania ważne jest sprawdzenie trybu odszraniania, bez którego pompa będzie miała znacząco obniżoną efektywność działania. 

Czy przegląd pompy ciepła jest obowiązkowy?

W Polsce nie ma obowiązku wykonania systematycznego wykonania serwisu pomp ciepła. Warto jednak pamiętać, że jeśli korzystasz z nowego urządzenia o gwarancji np. 5-letniej, to podstawą uznania Twoich praw gwarancyjnych jest wykonanie regularnych serwisów w okresach wskazanych przez producenta. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z nową pompą ciepła, to dla utrzymania gwarancji przyjmuje się, że obowiązkowy przegląd pompy ciepła powinien być wykonany w ciągu 1 roku od momentu jej montażu. Brak wykonania takiego przeglądu od razu dyskwalifikuje urządzenie w zakresie uznania praw gwarancyjnych. 

Pompy ciepła są urządzeniami o wysokiej niezawodności, które rzadko ulegają awarii. Niemniej jednak przegląd kontrolny pompy ciepła gwarantuje wydajną i długą eksploatację urządzenia. Warto pamiętać, że pompa ciepła w sezonie pracuje od 1.5 – 3 tys. godzin. Kiedy zatem wykonać serwis pompy ciepła? Systematyczny serwis pomp ciepła wykonany przed sezonem  pozwoli na bezproblemowe ogrzewanie obiektu w okresie grzewczym.

Ile kosztuje serwis pompy ciepła? 

Cena, jaką trzeba zapłacić za przegląd techniczny pompy ciepła, jest uzależniona od zakresu prowadzonych prac oraz stopnia skomplikowania całego układu. Zazwyczaj droższy jest serwis pompy ciepła przeprowadzony przez serwis producenta, tańszy, gdy prace wykona autoryzowany przedstawiciel producenta. Zazwyczaj roczny koszt serwisu pompy ciepła wiąże się z wydatkiem ok. 600-700 zł za pojedynczy przegląd pompy ciepła. W przypadku większych i bardziej skomplikowanych układów z koszt przeglądu pompy ciepła może przekraczać 1000 zł.

Czy warto robić przegląd pomp ciepła?

Jeśli chcesz cieszyć się niezawodną pracą pompy ciepła, musisz zdecydować się na regularny przegląd urządzenia wykonywany co najmniej 1 raz na 2 lata. To gwarancja nie tylko wydajnego działania urządzenia, ale również całego systemu ogrzewania. Wykonanie przeglądu serwisowego pozwoli Ci również na utrzymanie gwarancji na pompę ciepła, która jest korzystna w przypadku awarii w okresie gwarancyjnym. Dzięki systematycznym przeglądom pompy ciepła zawczasu eliminujesz pojawiające się usterki, przez co następuje zwiększenie  żywotności instalacji, a naprawa pompy ciepła realizowana jest przy minimalnych uszkodzeniach urządzenia. Jednocześnie wysoka wydajność działania wynikająca z poprawnej pracy pompy ciepła sprawia, że uzyskanie optymalnych warunków w obiekcie staje się tańsze. 

2023-12-27T15:13:09+01:00

Montaż klimatyzacji
Dowiedz się więcej

Serwis klimatyzacji
Dowiedz się więcej

Umów się na konsultacje
Skontaktuj się z nami

ZADZWOŃ