Montaż klimatyzacji w bloku

//Montaż klimatyzacji w bloku

Montaż klimatyzacji w bloku

Chcesz korzystać z optymalnych warunków termicznych w mieszkaniu o każdej porze roku? Zdecyduj się na montaż klimatyzacji w bloku! W naszym przewodniku znajdziesz informacje, jakie warunki trzeba spełnić, aby zamontować klimatyzację w mieszkaniu.

Czy można założyć klimatyzację w mieszkaniu w bloku?

Klimatyzacja w bloku to popularne rozwiązanie problemu wysokich temperatur w sezonie letnim. Dokuczają one także mieszkańcom bloków, które często nie zapewniają odpowiedniego systemu wentylacji umożliwiającego obniżenie temperatury w mieszkaniu. Stąd coraz większe zainteresowanie montażem klimatyzacji w mieszkaniach w bloku

Jeśli planujesz klimatyzację w mieszkaniu zlokalizowanym w budynku wielorodzinnym, musisz spełnić kilka warunków. Nawet jeśli posiadasz mieszkanie własnościowe lub lokum jest Twoją własnością (masz na nie założoną odrębną księgę wieczystą) musisz wiedzieć, że nie tylko klatka schodowa, ale również elewacja budynku stanowią nieruchomość wspólną wszystkich mieszkańców. W efekcie każda zmiana — na przykład na elewacji budynku musi uzyskać zgodę wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej

Przed podjęciem decyzji o klimatyzacji do mieszkania w bloku oraz przed wykonaniem projektu instalacji klimatyzacji w mieszkaniu warto zasięgnąć informacji u źródła — czyli u zarządcy budynku lub w spółdzielni mieszkaniowej złożyć wniosek w sprawie warunków technicznych związanych z instalacją jednostki zewnętrznej. Tu dowiesz się, jakie w danej spółdzielni czy wspólnocie obowiązują zasady ingerencji w części wspólne budynku, w tym montażu klimatyzacji w bloku. Warto pamiętać, że zasady montażu klimatyzacji w mieszkaniu w bloku będą odnosiły się nie tylko do umiejscowienia jednostki zewnętrznej, ale również dotyczyć mogą emitowanego hałasu przez urządzenia (zarówno jednostkę zewnętrzną, jak i jednostkę wewnętrzną) czy wymagane odległości. Zarządca przed wydaniem zgody będzie musiał sprawdzić, czy montaż klimatyzatora zewnętrznego nie wpływa negatywnie na wygląd nieruchomości oraz na stan zewnętrznej części budynku

Należy podkreślić, że zgodę od wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej na klimatyzację do bloku musisz uzyskać także wtedy, kiedy chcesz powiesić klimatyzator na balkonie na elewacji. Wprawdzie zgodnie z prawem (ustawa o własności lokali) balkon trzeba uznać za pomieszczenie pomocnicze, będące częścią lokalu, do którego przynależy, jednakże montaż klimatyzatora na elewacji balkonu nie jest dozwolony bez uzyskania stosowanej zgody. Wynika to z orzecznictwa Sądu Najwyższego, który w swojej opinii stwierdza, że elementy architektoniczne i konstrukcyjne, w tym elewacja budynku, których funkcją jest połączenie balkonu z budynkiem, mają charakter części wspólnej. Taka argumentacja Sądu Najwyższego zamyka dowolność w instalacji jednostki zewnętrznej w bloku i wymusza na osobie, jaką jest właściciel mieszania, konieczność uzyskania pozwolenia na podwieszenie klimatyzatora na balkonie. Jeśli nie chcesz mieć problemów związanych z demontażem powieszonego urządzenia, postaraj się o zgodę spółdzielni mieszkaniowej lub administratora budynku

Montaż klimatyzacji na balkonie w bloku

Czy trzeba mieć zgodę na montaż klimatyzacji w bloku? Nie zawsze jest to konieczne! Wystarczy, że zdecydujesz się na montaż klimatyzacji w bloku na balkonie, a dokładnie na posadzce balkonu. Taki montaż jednostki zewnętrznej nie narusza elewacji bloku i jednocześnie postawiona jest w miejscu, które jest integralną częścią mieszkania i nie zalicza się do nieruchomości wspólnej. Warto jednak pamiętać, że wciąż będą obowiązywać Cię określone przez wspólnotę lub spółdzielnię normy w zakresie emisji hałasu przez spółdzielnię. Dlatego też podczas montażu klimatyzacji na balkonie należy zainwestować w specjalny stojak, który nie będzie przenosił drgań. Taki stojak na klimatyzator zewnętrzny jest wyposażony w specjalne podkłady antywibracyjne, które po odpowiednim wypoziomowaniu zapewniają stabilność konstrukcji i niższy poziom wibracji. Zatem czy montaż klimatyzacji na balkonie bez zgody wspólnoty jest możliwy? Jak najbardziej — wystarczy, że postawisz klimatyzator na podłodze balkonu. Montaż klimatyzatora na balkonie ma jednak swoje wady. Jedną z podstawowych jest ograniczenie miejsca na balkonie — jednostki zewnętrzne są stosunkowo duże. W dodatku wymagają lokalizacji w pewnym oddaleniu od ścian, co ma umożliwić odpowiednią pracę jednostki. Jednocześnie, stawiając klimatyzator zewnętrzny na podłodze balkonu, musisz liczyć się w tym, że jednostka będzie podczas pracy stale wydmuchiwać gorące powietrze. Zatem jeśli balkon jest niewielki a wentylator skierowany w stronę pozostałej części balkonu, będziesz zmuszony zrezygnować np. z kwiatów balkonowych.

Montaż klimatyzatora na budynku zabytkowym

Największy problem z montażem klimatyzacji w bloku mogą mieć mieszkańcy budynków wielorodzinnych o charakterze zabytkowym. Takie obiekty podlegają szczególnej ochronie skodyfikowanej w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2203 nr 162 poz. 1568). Jeśli zatem mieszkasz w budynku zabytkowym lub znajduje się on w strefie ochrony zabytków, przed montażem klimatyzacji konieczne będzie uzyskanie nie tylko zgody spółdzielni, lub wspólnoty mieszkaniowej, ale również uzyskanie zgody od właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Warto dodać, że w tym celu uprzednio należ zgłosić się do takiej instytucji z wnioskiem o wydanie zaleceń, które określają możliwość i zakres zmian dokonywanych na elewacji budynku zabytkowego. Niestety w dominującej większości przypadków zalecenia zakazują umieszczania jakichkolwiek elementów reklamowych czy urządzeń, w tym również klimatyzatorów. Nie znaczy to jednak, że nie możesz pod żadnym pozorem zainstalować klimatyzatora zewnętrznego na takim obiekcie. Zezwolenie na montaż klimatyzacji w budynku zabytkowym od konserwatora zabytków najłatwiej uzyskać, gdy posadowimy klimatyzator na balkonie, piwnicy lub dachu obiektu. 

Montaż klimatyzacji w bloku — problemy do rozwiązania

Klimatyzacja w bloku jest nierozerwalnie związana z wytwarzaniem skroplin. Powstają one  w wyniku wymiany ciepła wewnątrz klimatyzatora i muszą być odprowadzane poza system. Wbrew pozorom, jest to dość poważny problem, ponieważ w gorące dni w czasie godziny pracy klimatyzator może wytworzyć nawet do 1 litra skroplin. 

Skropliny gromadzone są na specjalnych tackach ociekowych pod wymiennikiem i usuwane są w sposób grawitacyjny (samoczynnie) lub za pomocą pompki skroplin. W budownictwie wielorodzinnym istnieją 2 sposoby na odprowadzenie skroplin. Pierwszym z nich jest automatyczne odprowadzanie skroplin do kanalizacji. Jest to sposób najbardziej pożądany, który jednak rzadko udaje się zrealizować w już urządzonych mieszkaniach. W drugim przypadku klimatyzacja do mieszkania w bloku wymaga zastosowania zbiornika, w którym będą  gromadzone skropliny z klimatyzacji w bloku. Metoda ta jednak wymaga systematycznego opróżniania zbiornika. Jej zaletą jest niższa cena wdrożenia, jednakże niesie za sobą konieczność uciążliwego i regularnego opróżniania zasobnika na skropliny z klimatyzacji w bloku. Co więcej, wraz z przelaniem się skroplin niesie ryzyko zniszczenia elewacji budynku czy zalewanie okien sąsiadów. W efekcie podmioty, takie jak spółdzielnia mieszkaniowa czy administrator budynku wspólnoty niechętnie zgadzają się na takie rozwiązanie. 

Innym problemem związanym z montażem klimatyzacji w bloku jest  hałas emitowany przez urządzenie w trakcie pracy. Dotyczy to zarówno jednostki zewnętrznej, jak i klimatyzatorów umieszczonych wewnątrz mieszkania. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, klimatyzacja w bloku nie może pracować głośniej niż na poziomie 40-45 dB(A) w nocy i 45-55dB(A) w dzień. Najniższe normy — tj. 40 i 45 dB(A) obowiązują dla obszarów ochrony uzdrowiskowej, pozostałe dotyczą terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (odpowiednio w dzień 50 i w nocy 40 dB(A)) oraz pozostałych obszarów, gdzie w nocy urządzenia mogą emitować dźwięk na poziomie 45 dB(A) i w dzień 55 dB(A). Warto pamiętać, że wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mogą we własnym zakresie określać normy hałasu. Dlatego decydując się na montaż jednostki zewnętrznej, należy również zapoznać się z regulaminem, choć dominująca większość powołuje się na zapisy wspomnianego rozporządzenia. Zatem przy zakupie klimatyzacji trzeba uwzględnić zarówno ich usytuowanie i lokalizację nieruchomości, jak i to, czy planujemy korzystać z klimatyzacji w nocy. Warto jednak podkreślić, że w zasadzie każdy niewielki klimatyzator zewnętrzny mieści się w tych normach.

W przypadku klimatyzacji w mieszkaniu dopuszczalne wartości poziomu dźwięku wydawanego przez urządzenia określa norma PN-87/B-0251/02, która wskazuje, że w porze nocnej urządzenie nie może emitować dźwięku głośniejszego niż 30 dB(A) a w dzień 40 dB(A).  

Ile kosztuje założenie klimatyzacji w mieszkaniu w bloku?

Montaż klimatyzacji w bloku to niewątpliwie inwestycja na lata. Instalacja klimatyzacji w mieszkaniu zwróci się w codziennym komforcie życia, wypoczynku i zdrowego powietrza. To ile kosztuje założenie klimatyzacji w bloku? W przypadku szacowania kosztów musisz uwzględnić nie tylko zakup urządzeń (ich cena uzależniona jest od wybranej marki i mocy poszczególnych jednostek), ale również kosztów wszystkich materiałów i prac wykonanych podczas instalacji, w tym okablowania, orurowania itp. Warto pamiętać o tym, że wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w tzw. korytkach jest tańsze, niż puszczenie orurowania i okablowania w korytkach przyczepionych na ścianie budynku. Na to, ile kosztuje montaż klimatyzacji w bloku, może mieć wpływ ocieplenie budynku, a w przypadku klimatyzacji w bloku bez balkonu kondygnacja, kiedy jednostka zewnętrzna będzie podwieszona na elewacji budynku (na piętrach konieczne będzie korzystanie z podnośnika koszowego).

Warto pamiętać jednak, że montaż klimatyzacji w bloku dla osób prywatnych — tzn. nie “na firmę” opodatkowany jest jedynie 8% podatkiem VAT. To sprawia, że staje się on niezwykle atrakcyjny finansowo. 

Czy montować klimatyzację samodzielnie? Nie zalecamy takich rozwiązań. Musisz pamiętać o tym, że wraz z samodzielnym montażem klimatyzacji w bloku nie tylko nie masz gwarancji na instalację klimatyzacji w mieszkaniu, ale również jest problem zachowania warunków gwarancji na urządzenia. Co więcej, w przypadku naruszenia konstrukcji lub zniszczenia elewacji budynku będziesz musiał ponieść koszty jej naprawy we własnym zakresie. Dlatego zachęcamy do skorzystania z pomocy doświadczonej firmy instalacyjnej specjalizującej się w montażu klimatyzacji w mieszkaniach

Jeśli szukasz sprawdzonego dostawcy usług montażu klimatyzacji, zachęcamy do kontaktu z naszą firmą. ClimaPolska zapewnia profesjonalny montaż klimatyzacji w mieszkaniach w blokach i fachowe doradztwo przy wyborze klimatyzacji.

2024-06-25T21:37:31+02:00

Montaż klimatyzacji
Dowiedz się więcej

Serwis klimatyzacji
Dowiedz się więcej

Umów się na konsultacje
Skontaktuj się z nami

ZADZWOŃ